ประวัติความเป็นมาของบริษัท
 
 
ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2507 บริษัท โลบราเดอร์ส เริ่มผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ใน Process plant เช่น ถังบรรจุ ถังแรงดัน ให้แก่ โรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเลียม ต่อมาได้ขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่างๆเช่น ก๊าซ เคมี ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า กระดาษ อาหาร ไม้อัด กาว เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันได้ขยายงานไปทางด้านการออกแบบและจัดหาระบบบำบัดมลพิษทางอากาศและน้ำ ด้วยการใช้เทคโนโลยีการออกแบบขั้นสูงจากประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการผลิตอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ด้วยมาตรฐานที่มีคุณภาพสูงของบริษัท ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 มานานร่วม 20 ปี
 
เป็นเวลากว่า 50 ปีแห่งความสำเร็จและความน่าเชื่อถือ ที่ทางบริษัทโลบราเดอร์ส สามารถให้บริการได้หลายรูปแบบและจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า