ประวัติความเป็นมาของบริษัท
 
 
ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2507 บริษัท โลบราเดอร์ส เริ่มผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ใน Process plant เช่น ถังบรรจุ ถังแรงดัน ให้แก่ โรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเลียม ต่อมาได้ขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่างๆเช่น ก๊าซ เคมี ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า กระดาษ ไม้อัด กาว เครื่องใช้ไฟฟ้า ยางรถยนต์ อาหาร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันได้ขยายงานไปทางด้านการออกแบบและผลิตระบบบำบัดมลพิษทางอากาศและน้ำ ด้วยการใช้เทคโนโลยีการออกแบบขั้นสูงจากประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการผลิตอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต
 
ทางบริษัทสามารถให้บริการเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่ขั้นตอนงานวิศวกรรมออกแบบ การผลิต การติดตั้ง การพ่นทรายและการพ่นสี จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทดสอบและบำรุงรักษา
 
ตั้งอยู่บนถนนบางนา – ตราด จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย ทางบริษัทได้นำเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยจากต่างประเทศมาใช้ในการผลิต ถังบรรจุ ถังแรงดัน ถังแลกเปลี่ยนความร้อน ไซโล ฯลฯ รวมทั้งการออกแบบและผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบบำบัดมลพิษทั้งทางอากาศและทางน้ำที่มีคุณภาพสูง เช่น การบำบัด VOCs, CO, SO2, NOx กลิ่น ฝุ่น ให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ
 
ทางบริษัทสามารถให้บริการที่รวดเร็วอย่างต่อเนื่องในราคาที่คุ้มค่ากว่ามาก ทั้งในด้านการออกแบบ การผลิต การติดตั้งอุปกรณ์ และการบริการหลังการขายด้วยมาตรฐานที่มีคุณภาพสูงของบริษัท ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 มานานร่วม 20 ปี
 
เป็นเวลากว่า 50 ปีแห่งความสำเร็จและความน่าเชื่อถือ ที่ทางบริษัทโลบราเดอร์ส สามารถให้บริการได้หลายรูปแบบและจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า