ฝาถังแรงดัน

ถังแรงดันมีความสำคัญอย่างยิ่งในขบวนการผลิต บริษัทโลบราเดอร์สเอ็นจิเนียริ่งจำกัด ได้ผลิตฝาถังแรงดันที่ได้คุณภาพสูงหลากหลายชนิด นำไปใช้กับถังแรงดันสำหรับขบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน เคมี อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า การผลิตเยื่อกระดาษ และอื่นๆ โดยสามารถผลิตฝาแรงดัน ได้หนาถึง 32 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5 เมตร