งานท่อและโครงสร้าง
  ความเชี่ยวชาญของบริษัท โลบราเดอร์ส รวมไปถึงงานผลิตและติดตั้งระบบท่อและโครงสร้างตามมาตรฐาน ANSI และ AISC ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการทำท่อมีทั้ง Carbon steel, Stainless steel, Alloy steel ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ทางบริษัทสามารถดำเนินงานโครงการแบบ Turnkey ที่รวมทั้งงานผลิตอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิต งานระบบท่อและงานโครงสร้างเข้าด้วยกัน
   
 
     
0
0