ศูนย์ฝึกซ้อมความปลอดภัยทางด้านอากาศยาน
 

บริษัทโลบราเดอร์ส มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างเครื่องบินโดยสารรุ่น 747 ขนาดเท่าลำจริง ที่ใช้กับระบบฝึกซ้อมอัคคีภัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของโลกเรื่องความปลอดภัยของเครื่องบินโดยสาร ติดตั้งอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ออกแบบโดยบริษัท Draeger ซึ่งเป็นชั้นนำของโลกจากบริษัทเยอรมัน มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบ และผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในด้านความปลอดภัยทุกชนิด โดยจัดได้ว่าระบบที่นำมาใช้ ทำให้สนามบินสุวรรณภูมิได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นศูนย์ฝึกซ้อมความปลอดภัยทางด้านอากาศยานที่มีมาตรฐานสูงสุดตามระบบสากลเป็นอันดับต้นของโลก เครื่องบิน 747 ลำนี้ผลิตขึ้นจากเหล็กเกรดพิเศษเรียกว่า corten ที่ทนความร้อน ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและการสึกกร่อน โดยมีขนาดความยาวถึง 45.5 เมตรและความสูง 17.5 เมตรซึ่งจัดได้ว่ามีขนาดใหญ่เป็น อันดับสองของโลก สำหรับนำมาใช้ในศูนย์ระบบฝึกซ้อมอัคคีภัยของท่าอากาศยานอย่างสมจริง