อุปกรณ์เพิ่มเติมและการขนส่ง
  อุปกรณ์แต่ละชนิดจะต้องถูกออกแบบและผลิตขึ้นให้เหมาะสมกับความต้องการในขบวนการผลิตของลูกค้า ซึ่งอาจจะต้องมีอุปกรณ์ส่วนประกอบหรือขั้นตอนผลิตที่เพิ่มขึ้น ทางบริษัทสามารถดำเนินงานให้ครบสมบูรณ์ได้ตรงความต้องการของลูกค้า เช่น งานผลิตขดท่อแลกเปลี่ยนความร้อนขนาดใหญ่ งานขัดเงา งานผลิต และติดตั้งระบบใบกวน งานกรุยางที่ทนต่อสารเคมีภายในถัง ตลอดจนการจัดส่งอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ผลิตขึ้นไปยังโรงงานผลิตของลูกค้าอย่างตรงเวลาทั่วราชอาณาจักร