ถังแรงดันและถังแลกเปลี่ยนความร้อน
 
ถังแรงดันและถังแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นอุปกรณ์ที่มีแรงดันสูงที่ใช้ในขบวนการผลิต จึงจำเป็นต้องได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องและผ่านขบวนการผลิตที่ได้คุณภาพอย่างเข้มงวด รวมไปถึงงานตรวจสอบเพื่อจะได้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยกับการใช้งาน