ถังปฎิกรณ์สเตนเลสพร้อมกับขดท่อแลกเปลี่ยนความร้อน
 
ถังปฏิกรณ์ทำด้วยสเตนเลสที่ถูกออกแบบให้มีขดท่อแลกเปลี่ยนความร้อนขนาดใหญ่และเล็ก ทั้งภายในและภายนอกถังที่มีความสำคัญมาก เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มอุณหภูมิ หรือลดอุณหภูมิในขบวนการผลิตลูกค้าของบริษัทโลบราเดอร์ส สามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพของอุปกรณ์ชนิดนี้ ที่ได้ผ่านการผลิตที่มีคุณภาพสูงและได้รับความเชื่อถือและมั่นใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน