ถังสเตนเลสชนิดพื้นผิว 2B
 
อุปกรณ์สเตนเลสของ LB  ได้รับความไว้วางใจจากอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เนื่องจากการออกแบบมีหลายอย่างแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้งานของกระบวนการผลิต บ่อยครั้งที่พื้นผิวแบบ 2B จะถูกเลือกนำมาใช้ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดและมีคุณภาพของลูกค้า ซึ่งถังที่ผลิตขึ้นจะต้องผ่านขั้นตอนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด เพื่อการรับประกันคุณภาพขั้นสุดท้าย