ไซโลและหอเผาทิ้ง
 
 
   
   
   
       
       
       

ไซโลเป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในปริมาณมากๆ บริษัทได้ออกแบบผลิตและติดตั้งไซโล Hoppers และ Bins ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด เช่น ปิโตรเคมี อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า เคมี การผลิตเยื่อกระดาษและเกษตรกรรม ที่ได้คุณภาพสูง

โรงไฟฟ้าเป็นแหล่งผลิตพลังงานเพื่อนำไปใช้ในขบวนการผลิตของอุตสาหกรรมทุกชนิด หอเผาทิ้งแลระบบท่อระบายความร้อน มีความจำเป็นที่ต้องใช้ในขบวนการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งอุตสาหกรรมต่างๆที่ได้ ให้ความเชื่อถือและมั่นใจกับอุปกรณ์ชนิดนี้ที่ผลิตขึ้นโดย บริษัทโลบราเดอร์ส