การออกแบบและวิศวกรรม
  บริษัทโลบราเดอร์สได้พัฒนาการบริการที่เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใช้เวลาน้อยลง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ก้าวหน้าขึ้น บริษัทสามารถให้บริการในด้านการออกแบบและการปรึกษาด้านวิศวกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการของลูกค้าให้เสร็จสมบูรณ์ บริษัทได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตลอดกระบวนการประเมิน, ออกแบบ, วาดรูป, วางแผนการผลิต ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงและพร้อมจัดส่งอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นอย่างตรงเวลา