Engineering Studies / Audit

ทางบริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท A.H Lundberg ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในด้านการออกแบบระบบบำบัดมลพิษทางอากาศและน้ำ ทางเราสามารถดำเนินงานตรวจสอบระบบโรงงานเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ได้แก่ เพิ่มความสามารถการทำงานของระบบ ความปลอดภัยของระบบ ประสิทธิภาพของระบบ ปรับปรุงเสถียรภาพเพื่อความความสะดวกในการปฎิบัติงาน การตรวจสอบและแก้ไขปัญหา รวมทั้งการเชื่อมต่อระบบกับระบบอื่นหรือระบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การตรวจสอบแต่ละครั้งจะได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าซึ่งอาจประกอบด้วยวัตถุประสงค์หลายด้านตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับกระบวนการของเทคโนโลยีที่เราให้บริการ โดยใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบระบบแต่ละประเภทของโรงงาน รวมถึงระบบจัดการก๊าซเสียทุกชนิด ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบแน่น ระบบระเหยและระบบถ่ายเทความร้อน

Process Engineering

Process engineering ประกอบด้วยแผนภาพการทำงานของกระบวนการ แบบแสดงรายละเอียดของระบบ ท่อ และอุปกรณ์วัดคุมต่าง ๆ  แบบถังบรรจุหรือถังแรงดัน ข้อกำหนดของปั๊ม ข้อกำหนดของอุปกรณ์ทั่วไป แบบภาพเพื่อการประกอบงานและคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา

แผนภาพระบบท่อ อุปกรณ์ จะถูกทำขึ้นโดยใช้สัญลักษณ์มาตรฐานตามข้อกำหนด คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาจะได้รับการออกแบบและจัดทำขึ้นสำหรับแต่ละโรงงานโดยเฉพาะ ซึ่งจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ทั้งหมด

Project Engineering

ทางบริษัทสามารถให้บริการทางด้านวิศวกรรมในการจัดทำรายละเอียดด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ งานโยธาและโครงสร้าง การออกแบบเครื่องจักรกล วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมการวัดคุม รวมทั้งรายละเอียดการรื้อถอนและการออกแบบท่อ โดยใช้วิศวกรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการผลิตและติดตั้งเป็นอย่างดี โครงการที่ทางเราดำเนินงานมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึง การออกแบบ ผลิตและติดตั้งระบบระเหย ที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน ซึ่งจะดำเนินงานแบบครบวงจร (turnkey basis)