ด้วยการใช้เทคโนโลยีการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศแคนาดาและอเมริกา ที่มีประสพการณ์อันยาวนานกว่า 50 ปี เราสามารถจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์บำบัดมลพิษทางอากาศ ที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเสียของกระบวนการผลิต ด้วยการติดตั้งระบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำมลพิษทางอากาศ การเพิ่มหรือปรับปรุงอุปกรณ์ที่มีอยู่ การออกแบบอัพเกรดระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการในการควบคุมการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดมากขึ้น สารมลพิษที่เกิดจากก๊าซเสียได้แก่ อนุภาคที่ปนอยู่ในอากาศ หมอกกรด สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ก๊าซอนินทรีย์ (inorganic gases ) และสารรวมที่เกิดจากสารมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายเหล่านี้ ความสามารถในการออกแบบและจัดหาของเรา ได้แก่ การเก็บรวบรวมสารมลพิษ การลำเลียง การปรับสภาพอากาศ การทำลายหรือการกู้คืนสารมลพิษ

Waste Gas Conditioning & Transport

การลำเลียงก๊าซสามารถทำได้โดยการใช้เครื่องเป่าไอน้ำหรือแก๊ส พัดลม เครื่องเป่าลมแรงดันหรือปั๊มสุญญากาศแบบลิควิดริง

Direct Thermal Oxidizers

การควบคุมมลสารโดยใช้วิธีออกซิเดชันด้วยความร้อน โดยเตาเผาของเราสามารถตอบสนองทุกความต้องการด้านกฎระเบียบในการทำลายสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs), CO, SO2, NOx และ การปล่อยอนุภาค

Regenerative & Catalytic Thermal Oxidizers

ถึงแม้ว่าการออกซิเดชันด้วยความร้อนจะได้รับการยอมรับว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการทำลาย VOCs ความท้าทายคือการลดต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยใช้ระบบ GeoTherm และ GeoCat regeneration Thermal Oxidizers ที่มีประสิทธิภาพในการทำลาย VOCs 98% ถึง 99% โดยมีประสิทธิภาพการใช้ความร้อนถึง 95%

ระบบ GeoTherm และ GeoCat ได้รับการนำไปประยุกต์ใช้และได้รับความสำเร็จดีเยี่ยมในกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่หลากหลายเช่น ไอเสียจากเครื่องเป่าลมไม้ การพิมพ์ การแปรรูปทางเคมี การผลิตเส้นใยเสริมแรงยางรถยนต์ การเคลือบและการผลิตฉนวน

Wet Electrostatic Precipitator

เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตเปียกของเราแบบ Geoenergy E-Tube เป็นอุปกรณ์ล้ำสมัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเก็บรวบรวมอนุภาคขนาดเล็กมาก อนุภาคในควัน ละอองสารอินทรีย์และหมอกกรด

Wet Scrubbers

Venturi scrubbers ใช้เพื่อขจัดอนุภาคออกจากอากาศ packed tower scrubbers เพื่อดูดซับส่วนประกอบของก๊าซในอากาศ และ spray tower scrubbers เพื่อการดูดซับส่วนประกอบของก๊าซในอากาศ ที่มีอนุภาคหรือ คราบ เมือก ตะกอนสะสมเจือปน เครื่อง scrubbers แต่ละชนิดได้รับการออกแบบเพื่อให้ตรงกับการใช้งานเฉพาะอย่างและเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด